2toDrive

2toDrive wordt 1 november 2011 als experiment ingevoerd in Nederland. Door het experiment kunnen jongeren eerder hun rijbewijs halen, namelijk al vanaf 17 jaar.

Na het behalen van het rijbewijs mogen de jongeren tot hun 18de alleen de weg op onder begeleiding van een coach. Door de invoering van het experiment veranderen er een aantal zaken omtrent het behalen van het rijbewijs:

 • Jongeren mogen vanaf 16 jaar het theorie-examen voor de auto afleggen.
  De geldigheid van het theoriecertificaat wordt verlengd naar 1,5 jaar.

 • Vanaf 16 jaar en 6 maanden mogen jongeren starten met het volgen van rijlessen.

 • Het praktijkexamen mag afgelegd worden vanaf 17 jaar.

 • Nadat de jongere het praktijkexamen met succes heeft afgerond mag hij tot zijn 18de verjaardag alleen autorijden onder begeleiding van een coach.

17 JAAR

Jongeren die op of na de startdatum van het experiment 17 jaar worden mogen meedoen met het experiment. Voor deze groep gelden de regels zoals hierboven uitgelegd. Jongeren die op de startdatum al 17 jaar zijn kunnen niet meedoen aan 2toDrive.
Deze groep mag wel al op 17 jarige leeftijd starten met het volgen van rijlessen.
Het praktijkexamen mag pas afgelegd worden na de 18de verjaardag.
Het theorie-examen mag wel al voor de 18de afgelegd worden.
Rijscholen kunnen door 2toDrive lessen aanbieden aan jongeren vanaf 16,5 jaar in plaats van vanaf 18 jaar.
Een rijschool hoeft zich niet aan te melden als ze mee willen doen aan 2toDrive.
Alleen jongeren melden zich aan via de website www.2toDrive.nl door een begeleiderpas aan te vragen.
Op deze pas komen de namen van de coaches van de jongeren te staan. Rijscholen dienen zelf te controleren of de jongeren die zich bij hen aanmelden minimaal 16,5 jaar oud zijn.

TTT, RIS & BBL

Binnen het experiment 2toDrive mag de tussentijdse toets (TTT) afgelegd worden door de jongeren.
De minimum leeftijd voor het afleggen van de tussentijdse toets is verlaagd naar 16,5 jaar. Ook de rijopleiding in stappen (RIS) kan gevolgd worden door jongeren die meedoen aan 2toDrive.
Leerlingen in de beroeps begeleidende leerweg (BBL), die voor beroepschauffeur leren, krijgen een vrijstelling voor het instroommodel. Jongeren die al 17 jaar zijn bij de start van 2toDrive en een BBLopleiding voor beroepschauffeur volgen mogen toch voor hun 18de het praktijkexamen afleggen.

DE COACH  

De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. Een coach is geen rijinstructeur, hij geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft immers zijn rijbewijs al behaald.
In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft.

Aan coaches worden een aantal eisen gesteld;

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);

 • moet minimaal 27 jaar oud zijn

 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;

 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;

 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;

 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;

 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

De eisen rondom rijbewijsbezit en leeftijd van begeleiders gelden niet voor rijinstructeurs in de zin van de WRM 1993.

Graag wijzen wij u erop dat de leeftijd voor het behalen van het theorie-examen van de bromfiets wordt verlaagd naar 15,5 jaar